trečiadienis, birželio 18, 2008

Siaubo eilėraštukai I

Ėjo Petras į balkoną,
Nešėsi magnetofoną.
Negalvojo kieme Jonas,
Kad jam trenks magnetofonas.

Pavėlavęs Stasiukas atbėgo į stotį
Į važiuojantį traukinį bandė įšokti.
Negalim sakyt, kad visai nepavyko -
Šiek tiek to Stasiuko į Vilnių nuvyko.

Tyliai porelė rugiuose gulėjo
Tyliai kombainas palaukėj stovėjo
Tyliai užsivedė, tyliai važiavo...
Sako, kažkas duonoj ausį surado.

Berniukas Černobily gimęs ir augęs
Sėdėjo prie stalo, nes buvo išalkęs.
Vienoj rankoj laikė jis duonos riekelę
Antroj - agurkėlį, trečiojoj - kulšelę.

Sumanė Onutė pyragą iškepti
Atsuko dujas, bet pamiršo uždegti.
Būtų gavus už tai ji nuo tėčio diržu.
Bet diržas susprogo kartu su namu.

Prieš Naujuosius į mišką nukirsti eglutės
Išbėgęs Kazys seną miną užkliudė.
Lig šiol sapnuose aš matau per naktis
Ant eglutės šakų jo žydriąsias akis.

Klausiu aš kaimyno Luko:
„Gal vilkolakis esi?"
Jis tik uodegą pabruko
Ir pradingo vėl nakty.

Klaidžiais bruzgynais po tamsius miškus
Plėšrus, įsiutęs, piktas ir gauruotas
Vis klaidžioja ir gąsdina visus
Ekskursijoje pamirštas penktokas.

Padangėj berniukas sau aitvarą laidė
Šalia oro uosto, kur laineriai skraidė.
Užkliuvo virvutė už vieno lėktuvo,
Ir berniukas laimingai Čikagon pakliuvo.

Žaidė berniukas kieme „Al Qaedą",
Oriai nešiojo turbaną uždėtą.
Alachui pasimeldė jis ankstų rytą
Ir dviračiu trenkės į savo mokyklą.

pirmadienis, birželio 16, 2008

Kada vyrai meluoja

Viena karta medkirtys kirto medį virš upelio ir išmetė kirvį į jį.
Jis pravirko iš nuoskaudos, bet čia jam pasirodė Dievas ir paklausė:
- Ko gi tu verki?
- Kaip gi man neverkt, aš netyčia išmečiau kirvį į upelį ir dabar nebegalėsiu uždirbt savo šeimos išmaitinimui.
Tada Dievas ištraukė iš upelio auksinį kirvį ir paklausė:
- Ar tai tavo kirvis?
- Ne, tai ne mano kirvis, - atsake medkirtys.
Dievas ištraukė iš upelio sidabrinį kirvį ir paklausė:
- Galbūt šitas tavo kirvis?
- Ne, tai taip pat ne mano kirvis, atsakė medkirtys.
Galų gale Dievas ištraukė iš upelio geležinį kirvį.
- Taip, čia mano kirvis, - apsidžiaugė medkirtys.
- Aš matau, kad tu doras žmogus ir vykdai mano įsakymus, - pasakė Dievas,
- imk visgi sau dovanų visus tris kirvius.
Ir pradėjo medkirtys gyvent gerai ir pasiturinčiai, bet čia, nelaimei į upelį įkrito jo žmona. Jis vėl graudžiai pravirko. Ir vėl pas jį atėjo Dievas ir paklausė:
- Ko tu verki?
- Kaip gi man neverkt, juk į upelį įkrito mano žmona.
Tada Dievas išgraibė iš upelio Jennifer Lopes ir paklausė:
- Tai tavo žmona?
- Taip, tai mano žmona, džiugiai atsake medkirtys.
Dievas užpyko:
- Tu gi sumelavai man, ar ne taip?
- Matai, o Dieve, - atsake medkirtys, - čia gavosi nedidelis nesusipratimas... atsakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum iš upelio Catherine Zetta-Jones, aš vėl pasakyčiau, kad tai ne mano žmona.
Tada tu ištrauktum mano žmoną, ir aš pasakyčiau, štai ji ir yra mano žmona.
Tu atiduotum man visas tris, ir ką aš su jomis visomis daryčiau? Aš negalėčiau jų išmaitint ir mes visi keturi būtumėm labai nelaimingi.
Moralas: Kada vyrai meluoja, jie tai daro garbingai ir bendram labui.
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai