penktadienis, spalio 31, 2008

Zoosode

Į zoologijos sodą atvyko labai retos gorilų rūšies patelė. Na, viskas buvo gerai, bet po mėnesio ji tapo nesutramdoma. Veterinarai nustatė, kad jai ruja. Tačiau buvo neįmanoma gauti tos rūšies gorilų patiną. Zoosodo direktorius sužinojo, kad narvų valytojas Andrius gali pamaloninti bet kurią moterį:
- Klausyk, Andriau, ar sutiktum patvarkyt tą gorilos patelę už 500 litų.
- Nu nežinau... Leiskit pagalvot.
Kitą dieną direktorius iš karto pasitiko Andrių prie zoosodo vartų:
- Na kaip? Pagalvojai?
- Sutinku, bet su trimis sąlygomis: Pirma, aš jos jokiu būdu nebučiuosiu, antra, jei gims vaikas, aš juo nesirūpinsiu...
- Nu gerai, sutinku, kokia trečia?
- Norėčiau gauti dar porą dienų tiems 500 sukrapštyti...

ketvirtadienis, spalio 30, 2008

Paklausimas auto forume

Sveiki,
aš čia naujokė, bet norėčiau paklausti tokį klausimą. Į savo lancer 2,0L pilu 98 benziną, nors galima būtų pilti ir 95, (ant dangtelio parašyta min 92, bet tokio jau nėra kolonėlėse), dauguma tokį ir pila ir didelio skirtumo dinamikoje nejaučia, bet 95 truputį daugiau valgo, o kainų skirtumas nėra ženklus.
As šiandien norėčiau pabandyti užsipilti dyzelinio kuro, nors jis ir nedaug brangesnis, bet va pas kaimynę 1,9 pasatas ir pas ją mieste valgo apie 6L, o mano lanceris beveik 12L!!! Skirtumas du kartai!
Galvoju ženkliai sutaupyčiau, bet kas mane jaudina, ar nuo dyzelio nesumažės mano automobiliuko dinamika, papasakokite kas pila dyzelį ar labai dinamika sumažėjusi?
P.S. ieškojau panašios temos pvz. "kokį kurą pilti", bet neradau.

trečiadienis, spalio 29, 2008

Šešios gyvenimo tiesos

Šešios gyvenimo tiesos:
1. Neimanoma su savo liežuviu paliesti visu savo dantų.
2. Visi durniai, perskaitę pirmąja tiesą, bandys ją atlikti.
3. Ir supras, kad pirmoji tiesa yra melas.
4. Jūs šypsotės siuo metu, nes esate durnius.
5. Greitai šią išdūrkę nusiųsite kitam durniui.
6. Vien del to Jūsų veide vis dar yra šiokia tokia šypsena.

antradienis, rugsėjo 09, 2008

5

Draugas susitiko Džimą ir paklausė, kodėl jis taip prastai atrodo.
- Pažiūrėčiau, kaip tu atrodytum dirbdamas tokį darbą!
- O koks darbas?
- Reikia tampyti 40 kg cemento maišus į penktą aukštą!
- Vargšas! Ir seniai tu taip kankiniesi?
- Nuo rytojaus pradedu...

Žvejys sėdi ant kranto ir žiūri, kaip simpatiška mergina ruošiasi bristi į vandenį.
- Šioje vietoje maudytis draudžiama!- šaukia jai.
- Tai kodėl nepasakėte anksčiau, kol dar buvau nenusirengusi?
- O nusirengti nedraudžiama!

Pirmoje paskaitoje profesorius susipažįsta su studentais. Visi atsistoja.
Profesorius skaito:
- Studentas Gruvenibloiksversbiurgas...
Vienas iš studentų:
- Gali būti, kad tai aš. Bet, prašau, perskaitykite ir inicialus.

Teksasietis pasakoja apie didžiulius savo rančos plotus:
- Praeina dvi dienos, kol ją apvažiuoju su mašina.
- Anksčiau ir aš turėjau tokią prastą mašiną,- sako pašnekovas.

Pasipiktinęs pirkėjas kreipiasi į kosmetikos skyriaus pardavėją:
- Kai panaudojau priemone plaukams atauginti, kurią čia pirkau, man iškrito paskutiniai plaukai.
- Viskas gerai,- sako pardavėjas,- tam, kad ataugtų nauji plaukai, reikia paruošti vietą.

pirmadienis, rugpjūčio 11, 2008

Tik 10 žmonių

- Ar galite nurodyti savo nuolatinio vėlavimo priežastį, Hopkinsai? – niūriai pažiūrėjęs į laikrodį sako šefas savo pavaldiniui.- Bet be jokių kvailų išsigalvojimų!
- Žinoma, sere. Apačioje prie lifto kabo lentele "Tik 10 žmonių". Ir žinote, kaip ilgai tenka laukti kiekvieną rytą dar 9 bendrakeleivių!

pirmadienis, rugpjūčio 04, 2008

Viena tema...

Klausimas feminisčių žurnalui:
- Kaip galima pagyvinti savo lytinį gyvenimą?
Žurnalas atsako:
- Tiesiog pakeiskite baterijas.

Reklama.
Pažiūrėkite: štai Giedrė. Ji už naktį ima 100 litų. O čia Aušra. Ji už naktį ima 400 litų. Abi jos gydosi tame pačiame odos ir venerinių ligų dispanseryje. Tai kodėl mokėti brangiau, jei gauni tą patį?!

- Panele, kas jums labiau patinka, kai mažiau, bet dažniau, ar daugiau, bet rečiau?
- Man patinka, kai storiau ir giliau!
- Hmmm... Aš turėjau omenyje maistą...
- O aš - piniginę!

Petriukas žiūri pornofilmą. Iš gretimo kambario pasigirsta močiutės balsas:
- Anūkėli, kas ten per filmas?
- Čia naujas kovinis filmas.
- O kas ten taip dejuoja?
- Ten didvyris miršta!

ketvirtadienis, liepos 24, 2008

Religinis

Senas žydas ateina pas rabiną:
- Ką man daryti, mano sūnus tapo krikščioniu?
- Ateik rytoj, aš paklausiu Jahves patarimo.
Kitą dieną rabinas sako:
- Dievas niekuo negali padėti, jam ta pati problema.

pirmadienis, liepos 14, 2008

Siaubo eilėraštukai III

Popierių rado Petriukas lauke
Ir į tualetą nuskuodė bėgte.
Greit pasigirdo jo klaikūs riksmai.
Švitrinis popierius buvo tenai.

Pradėjo žagsėti Petriukas staiga.
Sugalvojo jį baime išgydyt mama.
Išgąsdino klaikiai. Metodas padėjo.
Nebežagsi vaikas. Mikčioti pradėjo

Šėšėlis palietė jos veidą mielą,
O žvilgsnis tapo kažkoks drungnas.
Ir paskutinis, ką prisimenu tą dieną -
Artėjantis keptuvės dugnas.

Elektriko Stasio paklausė vaikai:
"Kodėl įsikibęs tą laidą laikai?"
Elektrikas nieko vaikam neatsakė.
Tik kibirkštis leido ir smilko kaip žvakė.

Statybas užbaigti ne daug jau nebeliko.
Į cementą parako vaikiai prikišo.
Rūkydamas mūryti bandė Stasys.
Vaikučiai griuvėsiuos vėl žais ir lakstys.

Ne popieriaus juosta ant gatvės ten matos,
Ne kilimas ten ir visai ne plakatas,
Ir netgi ne lapas presuoto kartono.
Tai estas nespėjo pabėgti nuo volo.

šeštadienis, birželio 28, 2008

Siaubo eilėraštukai II

Plaukė Petriukas linksmai ant bangos
Kateris atlėkė jam iš paskos.
Linksmesnio vaizdelio matyti neteko —
Dešinėj pusė Petro ir kairėj pusė Petro.


Mažas berniukas statybose žaidė.
Bloko sunkaus kranas nebeišlaikė.
Trosai visi netikėtai nutrūko -
Ausys berniuko tik šmaukšt ant batukų.


Bėgiojo statybose mažas Petriukas.
Į galvą pataikė jam staliaus plaktukas.
Nuo šiol visą amžių dienom ir naktim
Į pasaulį žvelgs Petras trimečio akim.


Bėgo berniukas užvertęs galvytę
Ir susidūrė kieme su babyte.
Pikta ta babytė - ir ką ji darys
Dabar pasiėmus to vaiko ausis?


Žaidėme lauke slėpynes.
Galvą užkišau karklyne.
Jonas užkasė kojytes.
Zita dangsto nugarytę.
Mikas paslėpė rankas,
Niekas Petro neberas!


Skrenda virš miško batukai, skara.
Poligonas grybaut - ne geriausia vieta.


Mažas berniukas ant minos sėdėjo.
Prakaitas vargšui iš baimės varvėjo.
Lašas nukrito, sujungė kontaktą...
Naudokit nuo prakaito dezodorantą!


Taip linksmai vaikučiai žaidė,
Adatėlių daug prismaigė.
Kai prabus girtas Stasys,
Bus visai jis kaip ežys!


Išbėgo berniukas į žalią palaukę,
Pateko netyčia į minų jis lauką.
Ir mindė sprogdiklius padukai basi.
Kaip gera, kai mažas ir lengvas esi.


Surado tablečių indelį broliukai
Pamanė, kad ten viduje saldainiukai.
Ramu namuose, nebesiunta jau niekas,
Nes trečią savaitę išdykėliai miega.

trečiadienis, birželio 18, 2008

Siaubo eilėraštukai I

Ėjo Petras į balkoną,
Nešėsi magnetofoną.
Negalvojo kieme Jonas,
Kad jam trenks magnetofonas.

Pavėlavęs Stasiukas atbėgo į stotį
Į važiuojantį traukinį bandė įšokti.
Negalim sakyt, kad visai nepavyko -
Šiek tiek to Stasiuko į Vilnių nuvyko.

Tyliai porelė rugiuose gulėjo
Tyliai kombainas palaukėj stovėjo
Tyliai užsivedė, tyliai važiavo...
Sako, kažkas duonoj ausį surado.

Berniukas Černobily gimęs ir augęs
Sėdėjo prie stalo, nes buvo išalkęs.
Vienoj rankoj laikė jis duonos riekelę
Antroj - agurkėlį, trečiojoj - kulšelę.

Sumanė Onutė pyragą iškepti
Atsuko dujas, bet pamiršo uždegti.
Būtų gavus už tai ji nuo tėčio diržu.
Bet diržas susprogo kartu su namu.

Prieš Naujuosius į mišką nukirsti eglutės
Išbėgęs Kazys seną miną užkliudė.
Lig šiol sapnuose aš matau per naktis
Ant eglutės šakų jo žydriąsias akis.

Klausiu aš kaimyno Luko:
„Gal vilkolakis esi?"
Jis tik uodegą pabruko
Ir pradingo vėl nakty.

Klaidžiais bruzgynais po tamsius miškus
Plėšrus, įsiutęs, piktas ir gauruotas
Vis klaidžioja ir gąsdina visus
Ekskursijoje pamirštas penktokas.

Padangėj berniukas sau aitvarą laidė
Šalia oro uosto, kur laineriai skraidė.
Užkliuvo virvutė už vieno lėktuvo,
Ir berniukas laimingai Čikagon pakliuvo.

Žaidė berniukas kieme „Al Qaedą",
Oriai nešiojo turbaną uždėtą.
Alachui pasimeldė jis ankstų rytą
Ir dviračiu trenkės į savo mokyklą.

pirmadienis, birželio 16, 2008

Kada vyrai meluoja

Viena karta medkirtys kirto medį virš upelio ir išmetė kirvį į jį.
Jis pravirko iš nuoskaudos, bet čia jam pasirodė Dievas ir paklausė:
- Ko gi tu verki?
- Kaip gi man neverkt, aš netyčia išmečiau kirvį į upelį ir dabar nebegalėsiu uždirbt savo šeimos išmaitinimui.
Tada Dievas ištraukė iš upelio auksinį kirvį ir paklausė:
- Ar tai tavo kirvis?
- Ne, tai ne mano kirvis, - atsake medkirtys.
Dievas ištraukė iš upelio sidabrinį kirvį ir paklausė:
- Galbūt šitas tavo kirvis?
- Ne, tai taip pat ne mano kirvis, atsakė medkirtys.
Galų gale Dievas ištraukė iš upelio geležinį kirvį.
- Taip, čia mano kirvis, - apsidžiaugė medkirtys.
- Aš matau, kad tu doras žmogus ir vykdai mano įsakymus, - pasakė Dievas,
- imk visgi sau dovanų visus tris kirvius.
Ir pradėjo medkirtys gyvent gerai ir pasiturinčiai, bet čia, nelaimei į upelį įkrito jo žmona. Jis vėl graudžiai pravirko. Ir vėl pas jį atėjo Dievas ir paklausė:
- Ko tu verki?
- Kaip gi man neverkt, juk į upelį įkrito mano žmona.
Tada Dievas išgraibė iš upelio Jennifer Lopes ir paklausė:
- Tai tavo žmona?
- Taip, tai mano žmona, džiugiai atsake medkirtys.
Dievas užpyko:
- Tu gi sumelavai man, ar ne taip?
- Matai, o Dieve, - atsake medkirtys, - čia gavosi nedidelis nesusipratimas... atsakyčiau, kad tai ne mano žmona. Tada tu ištrauktum iš upelio Catherine Zetta-Jones, aš vėl pasakyčiau, kad tai ne mano žmona.
Tada tu ištrauktum mano žmoną, ir aš pasakyčiau, štai ji ir yra mano žmona.
Tu atiduotum man visas tris, ir ką aš su jomis visomis daryčiau? Aš negalėčiau jų išmaitint ir mes visi keturi būtumėm labai nelaimingi.
Moralas: Kada vyrai meluoja, jie tai daro garbingai ir bendram labui.

ketvirtadienis, birželio 12, 2008

Neįtikėtini pasaulio faktai

Mažiausias atstumas nuo Rusijos iki JAV yra 4 kilometrai.
Kasmet Mechiko (México) miestas nugrimzta apie 20 cm.
89 mln. kinų pavardė yra Li.
Metai turi 31 557 600 sekundes.
Apskaičiuota, kad vidutiniškai 16 proc. prekės kainos tenka pakuotei, kuri galiausiai išmetama.
Tik 55% amerikiečių žino, kad Saulė yra žvaigždė.
Per dieną pasakome vidutiniškai 31 500 žodžių.
Sliekas turi 5 širdis.
Šikšnosparniai, išlėkę iš urvo, visada pasuka kairėn.
Žiurkės be vandens išgyvena ilgiau nei kupranugariai.
Tikroji Coca Colos spalva yra žalia.
Krokodilai negali judėti atbulai.
Stiklas niekada nesusidėvi ir gali būti perdirbamas tūkstančius kartų nė trupučio nepakenkiant kokybei.
Raganosio ragas sudarytas iš tankiai susiraizgiusių plaukų.
Iki 1800 m. batai kairei ir dešinei kojai buvo vienodi.
Per didįjį Londono gaisrą (1666 m.) sudegė pusė miesto, bet buvo sužeisti tik 6 žmonės.
Pirmojoje telefonų knygoje buvo tik 15 vardų.
Per parą vidutiniškai įkvepiama 23 040 kartų.
Maždaug pusę valandos žmogus būna vienos ląstelės dydžio.
Tarp išsigelbėjusių iš „Titanic“o buvo 2 šunys.
Vyrų orgazmo trukmė per visą gyvenimą yra 9,3 valandos, kai moters orgazmo trukmė žymiai mažesnė - 1,4 valandos.
Tigrai turi dryžuotą ne tik kailį, bet ir odą.
Šuns nasrai (snukis) apytiksliai 200 kartų švaresni nei žmogaus burna.
Pirmasis produktas, pažymėtas brūkšniniu kodu, buvo Wrigley's guma.
Kas 18 dienų mūsų galaktikoje susikuria nauja žvaigždė.
Norint atspausdinti vieną New York Times tiražą, reikia nukirsti 63 000 medžių.
Žaibo blyksnio temperatūra penkis kartus karštesnė nei Saulės paviršiaus.
Kiekvieną savaitę išnyksta apie 20 augalų ir gyvūnų rūšių.
Jei be perstojo rėktum 8 metus, 7 mėnesius ir 6 dienas, tai pagamintum pakankamai energijos užvirinti vandenį vienam kavos puodeliui.

penktadienis, gegužės 23, 2008

Taktika

Bare sėdi du bičiuliai. Vienas jų lieja savo širdį:
- Įsivaizduoji, kaskart kai išgeriu, stengiuosi pareiti į namus kuo tyliau. Batus nusiaunu dar laiptinėje, ant pirštų galiukų nusėlinu į vonią, ten nusirengiu ir nekvėpuodamas slenku į miegamąjį. Bet manoji vis vien pabunda ir kaip pradeda baubti!
Bičiulis draugiškai tapšnoja jam per petį:
- O tu pabandyk keisti taktiką! Žinai, kaip aš elgiuosi? Triukšmingai įgriūvu į namus, koja atsidarau miegamojo duris, virstu it maišas į lovą, žnybu žmonai į užpakalį ir staugiu tiesiai jai į ausį: „NU KĄ, DABAR TAI PASIPISIM !!!!!“ Ir ji, įsivaizduok, dar nė karto nepabudo!

pirmadienis, gegužės 19, 2008

Iš J. Erlicko pastebėjimų...

Žmonės šneka, kad šiemet geriau nei pernai...
Kiti gi tvirtina, kad kitąmet bus dar geriau nei šiemet...
pagalvoju sau... o jei... po šimto?
....padarau šimtą, nu tikrai geriau...

antradienis, gegužės 13, 2008

Reliatyvumo teorija

Pasaulyje viskas reliatyvu. Pavyzdžiui, tie 100 litų, apie kuriuos nieko neįtaria mano žmona, man yra daug brangesni už tą 1000, apie kurį ji žino.

šeštadienis, gegužės 10, 2008

Kaip išmokti geografiją, neišeinant iš namų

Rūbų spinta - tai Kinija. Nesvarbu, kas parašyta - Hugo Boss, Cavalli, Gucci - viskas yra Kinija.

Spintos antresolės - Mongolija. Niekas nežino, kas ten sukrauta ir apskritai nesupranta, kas ten vyksta.

Virtuvė - tai Artimieji Rytai. Ten šnypščia dujos, žvanga peiliai, taškosi faršas ir teka ašaros. O viskam vadovauja diktatorius su chalatu.

Šaldytuvas yra Europos Sąjunga. Tik pažiūrėk, kiek ten visokių gėrybių, tvarkingai sudėliotų į lentynėles, žiūri šviesoje.

Močiutės kambarys yra JAV. Va, sėdi vadovas. Nors ir nelabai supranta, kas vyksta, bet vis tiek viskam vadovauja. Ir jei tik kas nors pabandys be močiutės žinios lįsti į Artimuosius Rytus, karo neišvengs.

Palėpė yra Egiptas. Ten sukrautos piramidės visokių senienų.

Televizorius yra Ukraina. Kas turi valdymo pultelį, tas ir įjungia. Ir programos keičiasi po kiekvieno pultelio spustelėjimo.

Plaktukas yra Liuksemburgas. Tarp kitko, kur jis apskritai yra?

Dujų čiaupas rūsyje - Rusija. Jį sukinėja girtas kiemsargis. Nori - užsuka, gauna pinigų buteliui - atsuka. Ir nieko jam nepaaiškinsi.

O garažas yra Paryžius. Viduryje stovi toks metalinis gargaras, po kuriuo galėtum praleisti visą gyvenimą.

Tu pats esi Lietuva. Rengiesi rūbais iš Kinijos, šypsaisi ir bijai erzinti JAV, pavalgyti lendi į Europos Sąjungą, žiūri, kokia programa dabar Ukrainoje ir svajoji, kad galėsi nuvykti į Paryžių.

antradienis, gegužės 06, 2008

Apie doną Pedro ir apie povą

Atvažiavo pora pailsėti į Ispaniją. Trečios dienos vakare, kol vyras gaivinosi bare, žmona pradingo. Vyras, pakėlęs vėją, iš mačiusiųjų sužinojo, kad žmona nuėjo pas doną Pedro.
- Koks dar donas Pedro?!
Jam parodo viešbutį ir pasako numerį. Vyras tyliai įsėlina, žvilgt pro plyšį - tyli muzika, ištaiginga lova, ant lovos guli aukštas, įdegęs ir vyriškas donas Pedro. Atsiveria dušo durys ir išeina žmona: pablyškusi, plaukai sutaršyti, pilvas nukaręs, krūtys maskatuoja... Vyras galvoja:
- Jomajo, kaip nepatogu prieš doną Pedro...

**************

Prekybos centre sėdėjo senas vyriškis. Prie jo prisėdo pankas su spygliuotais plaukais, kurie buvo žali, mėlyni, raudoni, violetiniai, oranžiniai ir geltoni. Vyriškis spoksojo į panką. Pankas, pamatęs kad į jį taip intensyviai žiūri, paklausė vyriškio:
-Klausyk, seni, nejaugi nesi niekada daręs nieko pašėlusio?
-Esu kartą buvęs prigėręs ir išdulkinęs povą. Tiesiog mąsčiau, gal tu mano sūnus.

trečiadienis, balandžio 30, 2008

Dėmesio

Plinta naujas bjaurus virusas, kodiniu pavadinimu "darbas". Jei gausite "darbo" iš kolegų, boso, elektroniniu paštu ar kaip kitaip - nelieskite jo nė už ką! Virusas ištrins jūsų asmeninį gyvenimą visiškai. Jei kontakto vis dėlto nepavyktų išvengti, staigiai uždarote visas bylas, išjungiate kompiuterį ir su pora draugų varote i kabaką. Užsisakote tris alaus ir, pakartoję tai 14 kartų, pajusite, kad jūsų sąmonė visiškai išsivalė nuo darbo viruso. Persiųskit šią žinutę dar bent penkiems draugams. Jei suprasite, kad penkių draugų jau nebeturite, virusas jus pažeidė galutinai.

pirmadienis, balandžio 28, 2008

Lietuvis

Anglą, prancūzą ir lietuvį pagrobia žmogėdros. Prieina prie jų vyriausias ir sako:
- Bloga žinia yra tai, kad mes jus pagavom ir suvalgę iš jūsų odų darysim kanoją. Gera žinia tai, kad jūs galit rinktis kaip mirti.
Prancūzas sako:
- Aš renkuosi kardą.
Vadas duoda jam kardą ir šis sušukęs „Visada mylėsiu tave gimtoji Prancūzija“ duria sau į širdį.
Anglo eile. Tas sako:
- Man pistoletą paprašyčiau.
Vadas paduoda pistoletą ir anglas surikęs „Dieve, saugok karalienę“ nusišauna.
Priėjo ir lietuvio eilė. Šis ryžtingai:
- Duokit man šakutę. Vadas nustebęs patraukia pečiais ir paduoda šakutę.
Lietuvis griebia šakutę ir pradeda įvairiose vietose badyti save.
Vadas sumišęs:
- O Dieve, ką tu darai?
Lietuvis toliau save badydamas:
- Dar pažiūrėsim, blet, kokia tau kanoja iš manęs išeis...

penktadienis, balandžio 25, 2008

Apie alkoholį ...

Visi gerai pažįsta alų, vyną, degtinę, bet mažai kas žino, kaip alkoholis gaminamas. Į labai naudingas vynuogių sultis prideda mielių bakterijų. Jos labai mėgsta cukrų. Per mikroskopą matyti kaip jos ryja cukrų, o išskiria alkoholį - C2H5OH. Alkoholis - tai mielių bakterijų šlapimas, išmatos, o moksliškai - ekskrementai. Kai šlapimo koncentracija pasiekia 11%, bakterijos, kaip ir kiekvienas organizmas (jei terpė uždara), apsinuodija savo išmatomis ir žūsta. Jei toks skystis iškart pilstomas į butelius, tai jį vadiname paprastu sausu vynu. Jei jį išlaiko dvejus metus ir nukošia bakterijų lavonėlius - tai jau išlaikytas rūšinis arba markinis sausas vynas, jis gerokai brangesnis.

Daug kas, o ypač moterys, mėgsta šampaną. Jį gamina štai kaip. Į žalio stiklo butelį įpila 5 rūšių vynuogių sulčių mišinį ir įdeda mielių. Priklausomai nuo sulčių mišinio sudėties, gaunamas įvairių rūšių šampanas. Kalnuose yra išrausti ilgi urvai, kurių sienose išgręžtos skylės buteliams. Į jas sudeda butelius, urvą uždaro, užantspauduoja ir dvejus metus laiko tamsoje. Temperatūra ten visą laiką vienoda - 14 laipsnių. Per 2 metus mielių bakterijos perdirba sultis ir, pasibaigus terminui, atidaro tamsų rūsį ir į jį nukreipia stiprią šviesą. Nuo netikėtumo ir baimės bakterijos suviduriuoja ir dvėsdamos prileidžia dujų.

Įdomu, kad šios bakterijos gali perdirbti ne tik cukrų, bet apskritai bet kokią organinę medžiagą.
Hidrolizės gamyklose spiritas gaminamas iš pjuvenų. Užmerkiamos pjuvenos, pridedama mielių bakterijų. Ėsti nėra ko - ėda pjuvenas ir šlapinasi metilo spiritu. Šitos bakterijos alkoholiu paverčia net žmogaus išmatas. Kaime yra žinomas toks subtilus kerštas. Karštą vasarą į kaimo tualetą nemėgstamam žmogui įmeta puskilį mielių. Ir prasideda putojantis procesas su dujomis ir su kvapais. Nuo tualeto dvelkia pusiau saldūs, pusiau rūgštūs "šamaniški" kvapai.

Jeigu jums teks gerti šampaną ir jūsų nosį kutens šampano dujos, žinokite, kad tai dvesiančių bakterijų atsisveikinimas.

trečiadienis, balandžio 23, 2008

Iš draudikų ir draudėjų gyvenimo

Susitinka kelyje du suvalkiečiai. Vienas iš miesto važiuoja, kitas į miestą.
Tas, kuris važiuoja į miestą, klausia grįžtančio:
- Tai kur buvai, Anuprai?
- Mieste buvau.
- O ko?
- Tai matai, apsidraudžiau namą.
- Nuo ko?
- Nuo ugnies. O tu kur važiuoji?
- Į miestą.
- O ko?
- Važiuoju apsidrausti nuo krušos.
- Eik jau, Juozai. Kaip tu tą krušą padarysi?

Į draudimo kompaniją ateina senelis.
- Aš noriu gyvybę apsidrausti.
- Hm... o kiek Jums metų?
- Man 75.
- Atsiprašau, tačiau mūsų agentūroje tokio amžiaus žmonių nedraudžia.
- Kaip tai nedraudžia? Mano tėvas prieš savaitę pas Jus apsidraudė!
- Klausykite, tai neįmanoma, pas mus yra taisyklės!
- Aš Jums įrodysiu.
- Kiek metu Jūsų tėvui?
- 97 metai. O Jus pažiūrėkite savo duomenų bazėje. Pamatysite, kad toks buvo apdraustas.
Agentas žiūri, o gi iš tiesų buvo toks įvykis.
- Nieko aš neprisimenu. Tikriausiai mano kolega draudė. Gerai, ateikite kitą savaitę, aš jau būsiu paruošęs dokumentus.
- Kitą savaitę aš negaliu. Išvažiuoju į senelio vestuves.
- Senelio? Kiek jam metų?
- Jam 117.
- Atleiskite, tačiau kodėl jis veda tada, kai jam šitiek metų?
- O ar Jūs žinote ką tai reiškia tokių metų dar su tėvais gyventi?

Draudiminis įvykis:
Moteris, kuri ką tik pateko į automobilio katastrofą, atėjo pas savo draudimo agentą:
- Man būtina gauti draudimo išmoką už įvykį.
- Papasakokite, kaip viskas nutiko.
- Važiavau gatve ir netyčia atsidūriau ant šaligatvio, įvažiavau į parduotuvę. Vėliau iš jos išvažiavau. Užkabinau neatidų pėstyjį, galiausiai atsitrenkiau į sunkvežimį ir nuo to momento nebevaldžiau mašinos.

Prietaras.
Jeigu važiuodami automobiliu staiga pajutote stiprų trinktelėjimą, sustokite, išlipę apžiūrėkite bamperius:
Jeigu sulamdytas priekinis - pinigus prarasite, jei galinis - jų gausite.

Kelyje avarija. Liepsnoja sudaužytas automobilis, šalia raitosi sužeistas vairuotojas. Prieina pėstysis, užjaučiančiai lenkiasi prie vairuotojo:
- Atsiprašau, o jūs esate apdraudęs vairuotojo civilinę atsakomybę?
- Ap.. Oi.. skauda. apdraudžiau..
- Tai galima aš atsigulsiu šalia jūsų?
Vienas žmogus nenorėjo pirkti gyvybės draudimo. Kai jo paklausė kodėl, jis paaiškino: "Kai aš mirsiu, noriu, kad tai butų liūdna diena visiems."

- Mama, ar aš galiu eiti paplaukioti?
- Tikrai ne, brangioji, čia per gilu.
- Bet tėvelis juk maudosi...
- Taip, brangioji, bet jis apdraustas.

- Ar žinote ką bendro turi moteris ir draudikas?
- Jie abu yra brangūs, sudėtinga juos suprasti, ir viskas, ką gauni, neturi jokios garantijos.

pirmadienis, balandžio 21, 2008

Atsikratyti katino

Vienas žmogelis taip nekentė savo žmonos katino, kad nutarė juo atsikratyti. Taigi kartą po darbo jis paėmė vargšą gyvūnėlį, nuvežė į miesto centrą ir paliko. Na, grįžta žmogelis visas laimingas, įeina pro duris ir prie kojų jam pradeda glaustytis katinas. Na, taip kartojosi kasdien ir nors žmogelis vis nuveždavo katiną toliau, nespėdavo pirmiau už jį grįžti namo. Po savaitės, neiškentęs, kad katinas vis grįžta namo, nuvežė jį kelis kilometrus už miesto, padarė kelis posūkius, pavažiavo dar toliau ir paleido katiną miške. Po 30 minučių žmogelis skambina savo žmonai:
-Mieloji, katinas namie?
-Na, taip, o ką?
-Pakviesk tą py***ą prie telefono, aš pasiklydau...

ketvirtadienis, balandžio 17, 2008

Nuodėmių lietus

Nueina vyrukas pas kunigėli išpažinties ir sako:
- Kunigėli, kunigėli, labai nusidėjau.
Kunigėlis:
- Pasakok, sūnau, visas savo nuodėmes, kuo nusikaltai?
Vyrukas :
- Nueinu aš vieną vakarą pas savo draugą , draugo nėra, bet draugo žmona yra ir ką jus manot? Pradėjo lyti, o aš skėčio kaip syk neturiu, nu ką, paprašiau pernakvot, pernakvojau ir sugriešijau.
Kunigėlis:
- Labai rimtą nuodėmę, sūnau, padarei.
Vyrukas:
- Čia dar nieko, sako, palaukit kol papasakosiu, kas po to buvo. Nueinu kitą dieną pas uošvę ir ką jūs manot ? Vėl pradėjo lyti, o aš vėl skėčio neturiu, ir vėl paprašiau pernakvot. Pernakvojau ir vėl sugriešijau. Kitą dieną vėl nueinu pas tą patį draugą, draugo žmonos nėra, bet draugas yra. Ir vėl tas nelemtas lietus pradėjo lyti, o aš vėl be skėčio. Ką, aš ir vėl paprašiau pernakvot, pernakvojau ir vėl sugriešijau.
Kunigėlis išlenda iš savo būdkės, pasižiūri pro langą, ir sako vyrukui:
- Tu gal eik namo geriau, vaikeli, nes matau skėčio neturi, o už lango vėl debesys kaupiasi...

penktadienis, balandžio 11, 2008

Egzas

Klaipėdos univere buvo 4 studentai, kurie labai gerai mokėsi. Artėjo chemijos egzas. Jis turėjo būti pirmadienį 8 valandą ryto. Bet visi buvo tokie tikri savo sėkme, jog nusprendė baliavoti ir nuvarė į Vilnių pas draugus pagerti. Ir taip užgėrė, kad sekmadienį užmigo ir atsikėlė pirmadienį tik apie 12 valandą. Į egzaminą, aišku, nespėjo, bet pagalvojo, kad sumeluos destytuvui ir gal kažkaip praeis.
Nuvarė pas destytuvą ir sako, kad savaitgali buvo pas draugus Vilniuje, mokėsi, norėjo dar labiau pagilinti savo žinias, bet grįžtant iš Vilniaus sprogo mašinos ratas, neturėjo atsarginio ir nerado kas jiems padetų. Užtat jie ir pavėlavo į egzaminą. Dėstytojas pagalvojo ir sako:
- Ok. Galit ateiti rytoj ir perlaikyt egzą.
Studentai patenkinti, pasimokė dar iš vakaro ir kitą rytą eina į egzą.
Dėstytojas pasodino juos į atskiras patalpas, uždare duris.
Išdalino užduotis. Testas buvo už 100 taškų. Ant pirmo puslapio buvo užduotis už 5 taškus, kurią be problemų visi atliko. Antrame puslapyje buvo tik vienas klausimas už 95 taškus:
- "Kuris ratas"?

ketvirtadienis, balandžio 10, 2008

Eutanazija

Kartą su žmona sėdėjom prie TV, kalbėjom apie gyvenimą... ir kažkaip pasisuko kalba apie eutanaziją... Aš pažiūrėjau savo žmonai į akis ir pasakiau:

- Niekada neleisk mašinai palaikyti mano gyvybę. Jei kada taip atsitiks kad gulėsiu prikabintas prie įvairių mašinų ir priklausomas nuo išorinių serumų, ir jei tik tai palaikys mano gyvybę, bei nebebus mano kūne sielos... prašau padaryk viską kad atjungtum mašinas ir leistum man numirti.

Staiga žmona nusišypsojo ir priėjo prie manęs...

Tada ji atjungė TV, kabelinę, internetą, DVD, kompiuterį, telefonus, muzikos centrą, ipod`ą, xbox`ą ir išmetė visą alų!!!

Baisu!!! Aš vos nenumiriau!
Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytoju skaitliukai